Hiển thị tất cả 2 kết quả

Tại sao name card lại mang giá trị trong buổi đàm phán. Thực tế nhận thấy, các buổi ” Thương thuyết ” thì 90% đều là thảo luận các chủ đề chung chung. Nhưng hồi kết của buổi thảo luận chưa đến điểm Finish vì thế để lại dấu ấn sau buổi đầu tiên vô cùng quan trọng!

80.000,0

In Name Card

In Name card ép kim

350.000,0